Ana Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle
  ANASAYFA   HAKKIMIZDA     DUYURULAR   KAMPANYALAR   S.S.S   BİZE ULAŞIN  
 

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

 
* Modüler Sa?l?k Sigortas? Yapt?r?n Kazançl? Ç?k?n...
* Kazançl? Kurumlar ?le Laboratuvar ve Görüntüleme Masraflar?n?z?n Tamam?n? Allianz Kar??l?yor...
* Koç Ailem Kampanyas?
Özel sa?l?k sigortas?n?n önemi nedir?
Sa?l?k Sigortas? geçerlilik süresi nedir?
?nsanlar kaç ya?lar?nda sa?l?k sigortas? sistemine girmelidir?
Haberler
 • ?? Kur'dan Allianz'a Te?ekkür Belgesi
 • Allianz'dan Van'a Okul, Sa?l?k Evi ve Lojman...
 • Allianz Türkiye, Van'daki bir okula sahip ç?k?yor...
 • Allianz Uluslararas? Emeklilik Raporu'nu yay?nlad?...
 • Allianz'dan Dijital At?l?m...
 • Hayat ve Emeklilik Bran?lar?nda Yepyeni Ürünler...
 • Toplam Ziyaretçi : 60195
   
    HAKKIMIZDA
   

  Selmano?lu Sigorta Arac?l?k Hizmetleri, Suzan Burcu Selmano?lu Bingül taraf?ndan kurulmu?tur. 2004 y?l?ndan bu yana  sa?l?k sigortas?, hayat sigortas?, bireysel emeklilik (BES),ev sigortas?, i?yeri sigortas?, kasko sigortas?, trafik sigortas?, sorumluluk sigortalar?, seyahat sa?l?k sigortas?, tekne sigortas?, nakliyat sigortas?, in?aat sigortas? (All Risk), makine-montaj sigortas?, ziraat sigortas? bran?lar?nda hizmet vermektedir.

  Suzan Burcu Selmano?lu Sakarya Üniversitesi ??letme Bölümünden 2002 y?l?nda, Anadolu Üniversitesi ??letme Fakültesinden 2005 y?l?nda mezun oldu. 2004 y?l?nda Koç Allianz Sigorta A.?. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.?. bünyesinde sigortac?l?k kariyerine ad?m att?. Portföyünü tüm sigortac?l?k ürünleriyle zenginle?tirerek, sat??, üretim, tahsilat ve hasar konular?nda deneyim kazand?. Ayn? zamanda 2007 y?l?nda Marmara Üniversitesi Sigortac?l?k Bölümünde Yüksek Lisans e?itimine ba?lad?, 2010 y?l?nda mezun oldu. 2010 y?l?n?n Ekim Ay?nda ?irketi Allianz Sigorta A.?. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.?.'nin vermi? olduklar? yetkiyle, Allianz Yetkili "A Acentesi" ünvan?n? almaya hak kazand?.

  Misyonumuz

  Mü?terilerimizin sat?? öncesi ve sat?? sonras? beklentilerini en iyi ?ekilde saptayarak, k?sa zamanda do?ru çözümleri üreterek maksimum memnuniyeti sa?lamakt?r.

  Vizyonumuz

  Uluslararas? standartlarda ve kalitede hizmet veren sayg?n, köklü ve yenilikçi bir firma olabilmek en büyük amac?m?zd?r.

   
     
     
   
  Ofisimiz
  Ödül Töreni
  Acentelik Sertifikam?z
  Allianz Tower